Onze muziekgroep is verbonden aan de volkskunstgroep Het Weverke uit Genk. De muziekgroep is opgericht naar aanleiding van het eerste optreden van de volksdangroep in het buitenland. Dit was op 14 juli 1990 in Fondremont.

Ons programma is de laatste jaren niet alleen volksmuziek maar ook leuke melodieën van alle tijden. Om dit alternatief programma te brengen drong zich ook een nieuwe naam op.

Er werden in de groep al verschillende namen geopperd zoals:

  • de kleine bende,
  • alternatief,
  • notentoon, notententoon,
  • Si en La,
  • spelenderwijs,
  • klinkklaar

Tijdens het kerstdiner  in 2014 kwam nog iemand met het idee "A Koestiek". Hierin zit het woord akoestiek, hetgeen verwijst naar de instrumenten die wij bespelen. Ook het woord koesteren kan je hieruit afleiden. We koesteren leuke en herkenbare muziekstukken.

En sindsdien treden we op onder de naam A-Koestiek.